Υπολογισμός Αποπληρωμής Πιστωτικής Κάρτας


Credit Card PayOff Calculator - Business Insights ICT
Η μη έγκαιρη πληρωμή των δόσεων των πιστωτικών καρτών, είναι δυνατόν να έχει σαν αποτέλεσματην πληρωμή υπερβολικών τόκων. Με αυτούς τους υπολογιστές μπορείτε να υπολογίσετε την χρονική διάρκεια ή την δόση που απαιτείται για την αποπληρωμή της πιστωτικής σας κάρτας.
Δοκιμάστε να αυξήσετε, έστω για 10€ την δόση σας ή να μειώσετε για 2 μήνες την χρονική διάρκεια και θα δείτε να μειώνεται θεαματικά το κόστος των τόκων σε αντίθεση με την αποπληρωμή που βασίζεται στην ελάχιστη μηνιαία δόση.
Παράλληλα στην δεξί μέρος της ανάρτησης μπορείτε να υπολογίσετε άμεσα τις παραμέτρους της πιθανής αποπληρωμής της πιστωτικής σας εισάγοντας τις δικά σας νούμερα.


Προσοχή:
Τα αποτελέσματα είναι μόνο εκτιμήσεις. Τα επιτόκια μπορούν να ποικίλουν, οι αξίες μπορεί να διαφέρουν λόγω της στρογγυλοποίησης, και τέλος ο υπολογιστής δεν λαμβάνει υπόψη τις επιβαρύνσεις λόγω καθυστέρησης, τις προκαταβολές και τις πρόσθετες χρεώσεις.


Credit Card PayOff Calculator - Business Insights ICT