Αγορά Vs Ενοικίαση Κατοικίας

Αγορά ή Ενοικίαση Κατοικίας ?


Μετά από μία μελέτη στα διεθνή sites που ασχολούνται με Real estate , δημιουργήσαμε έναν Υπολογιστή του Κόστους Αγοράς σε σύ\υγκριση με την Ενοικίασης Κατοικίας, με στόχο να δώσει την δυνατότητα σε όποιον θέλει να υπολογίσει το πραγματικό κόστος μιας επένδυσης σε ακίνητα με δικές του παραμέτρους.